Noticias de España - Europa Press - 1392  

     

Europa Press
Noticias e información de actualidad | Agencia Europa Press


Páginas: 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739   740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791   792   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843   844   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854   855   856   857   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870   871   872   873   874   875   876   877   878   879   880   881   882   883   884   885   886   887   888   889   890   891   892   893   894   895   896   897   898   899   900   901   902   903   904   905   906   907   908   909   910   911   912   913   914   915   916   917   918   919   920   921   922   923   924   925   926   927   928   929   930   931   932   933   934   935   936   937   938   939   940   941   942   943   944   945   946   947   948   949   950   951   952   953   954   955   956   957   958   959   960   961   962   963   964   965   966   967   968   969   970   971   972   973   974   975   976   977   978   979   980   981   982   983   984   985   986   987   988   989   990   991   992   993   994   995   996   997   998   999   1000   1001   1002   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1009   1010   1011   1012   1013   1014   1015   1016   1017   1018   1019   1020   1021   1022   1023   1024   1025   1026   1027   1028   1029   1030   1031   1032   1033   1034   1035   1036   1037   1038   1039   1040   1041   1042   1043   1044   1045   1046   1047   1048   1049   1050   1051   1052   1053   1054   1055   1056   1057   1058   1059   1060   1061   1062   1063   1064   1065   1066   1067   1068   1069   1070   1071   1072   1073   1074   1075   1076   1077   1078   1079   1080   1081   1082   1083   1084   1085   1086   1087   1088   1089   1090   1091   1092   1093   1094   1095   1096   1097   1098   1099   1100   1101   1102   1103   1104   1105   1106   1107   1108   1109   1110   1111   1112   1113   1114   1115   1116   1117   1118   1119   1120   1121   1122   1123   1124   1125   1126   1127   1128   1129   1130   1131   1132   1133   1134   1135   1136   1137   1138   1139   1140   1141   1142   1143   1144   1145   1146   1147   1148   1149   1150   1151   1152   1153   1154   1155   1156   1157   1158   1159   1160   1161   1162   1163   1164   1165   1166   1167   1168   1169   1170   1171   1172   1173   1174   1175   1176   1177   1178   1179   1180   1181   1182   1183   1184   1185   1186   1187   1188   1189   1190   1191   1192   1193   1194   1195   1196   1197   1198   1199   1200   1201   1202   1203   1204   1205   1206   1207   1208   1209   1210   1211   1212   1213   1214   1215   1216   1217   1218   1219   1220   1221   1222   1223   1224   1225   1226   1227   1228   1229   1230   1231   1232   1233   1234   1235   1236   1237   1238   1239   1240   1241   1242   1243   1244   1245   1246   1247   1248   1249   1250   1251   1252   1253   1254   1255   1256   1257   1258   1259   1260   1261   1262   1263   1264   1265   1266   1267   1268   1269   1270   1271   1272   1273   1274   1275   1276   1277   1278   1279   1280   1281   1282   1283   1284   1285   1286   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1294   1295   1296   1297   1298   1299   1300   1301   1302   1303   1304   1305   1306   1307   1308   1309   1310   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317   1318   1319   1320   1321   1322   1323   1324   1325   1326   1327   1328   1329   1330   1331   1332   1333   1334   1335   1336   1337   1338   1339   1340   1341   1342   1343   1344   1345   1346   1347   1348   1349   1350   1351   1352   1353   1354   1355   1356   1357   1358   1359   1360   1361   1362   1363   1364   1365   1366   1367   1368   1369   1370   1371   1372   1373   1374   1375   1376   1377   1378   1379   1380   1381   1382   1383   1384   1385   1386   1387   1388   1389   1390   1391   [ 1392 ]   1393   1394   1395   1396   1397   1398   1399   1400   1401   1402   1403   1404   1405   1406   1407   1408   1409   1410   1411   1412   1413   1414   1415   1416   1417   1418   1419   1420   1421   1422   1423   1424   1425   1426   1427   1428   1429   1430   1431   1432   1433   1434   1435   1436   1437   1438   1439   1440   1441   1442   1443   1444   1445   1446   1447   1448   1449   1450   1451   1452   1453   1454   1455   1456   1457   1458   1459   1460   1461   1462   1463   1464   1465   1466   1467   1468   1469   1470   1471   1472   1473   1474   1475   1476   1477   1478   1479   1480   1481   1482   1483   1484   1485   1486   1487   1488   1489   1490   1491   1492   1493   1494   1495   1496   1497   1498   1499   1500   1501   1502   1503   1504   1505   1506   1507   1508   1509   1510   1511   1512   1513   1514   1515   1516   1517   1518   1519   1520   1521   1522   1523   1524   1525   1526   1527   1528   1529   1530   1531   1532   1533   1534   1535   1536   1537   1538   1539   1540   1541   1542   1543   1544   1545   1546   1547   1548   1549   1550   1551   1552   1553   1554   1555   1556   1557   1558   1559   1560   1561   1562   1563   1564   1565   1566   1567   1568   1569   1570   1571   1572   1573   1574   1575   1576   1577   1578   1579   1580   1581   1582   1583   1584   1585   1586   1587   1588   1589   1590   1591   1592   1593   1594   1595   1596   1597   1598   1599   1600   1601   1602   1603   1604   1605   1606   1607   1608   1609   1610   1611   1612   1613   1614   1615   1616   1617   1618   1619   1620   1621   1622   1623   1624   1625   1626   1627   1628  
  Total resultados: 40722


Empieza a declarar uno de los detenidos por abusos sexuales en Granada

26/Nov/2014 08:04:52

El primero de los cuatro detenidos, tres sacerdotes y un profesor de Religión de la Archidiócesis de Granada, por supuestos abusos sexuales a un joven cuando ...La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara en septiembre un 30%

26/Nov/2014 08:00:17

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 19.323 el pasado mes de septiembre, cifra superior ...Los curas y el seglar acusados de abusos sexuales en Granada pasan este miércoles a disposición del juez

26/Nov/2014 07:11:30

Los tres sacerdotes y el profesor de Religión de la Archidiócesis de Granada que han sido detenidos por supuestos abusos sexuales a un joven cuando era menor ...La OLP critica la nueva ley que declara a Israel "hogar del pueblo judío"

26/Nov/2014 02:37:15

El comité central de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha afirmado este martes que la nueva ley que declara a Israel como "hogar del pueb...Obama critica la "destrucción" en Ferguson tras el fallo del jurado en el caso Brown

26/Nov/2014 02:21:28

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado los actos de "destrucción" que tuvieron lugar la madrugada del martes en la localidad de Ferguson t...Interrumpen e increpan a Obama durante un discurso sobre inmigración

26/Nov/2014 01:48:42

Al menos cuatro mujeres han interrumpido e increpado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante un discurso sobre sus políticas en materia de inmig...El Ejército captura a ocho guerrilleros del ELN en el sur del departamento de Bolívar

26/Nov/2014 01:19:13

El Ejército colombiano ha capturado este martes a ocho guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al frente 'Héroes y Mártires ...Mas plantea una lista única que avance hacia unas elecciones

25/Nov/2014 21:13:48

El presidente Artur Mas ha propuesto que en las elecciones catalanas se presente como mínimo una lista soberanista --partidos, sociedad civil y expertos-- disp...El PP y UPN rechazan revisar la reforma constitucional que promovió Zapatero en 2011

25/Nov/2014 20:44:48

El PP, con el único apoyo de su socio electoral de Navarra UPN, ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración la proposición de le...Bruselas aprueba un plan para movilizar 315.000 millones con sólo 21.000 millones de fondos públicos

25/Nov/2014 20:04:26

La Comisión Europea ha aprobado este martes su plan para movilizar 315.000 millones de euros de inversión adicional durante los próximos tres años, cuyo obj...La legalización de devoluciones en caliente podría vulnerar ley de la UE

25/Nov/2014 19:38:41

El nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, ha avisado este martes ante el pleno de la Eurocámara de que la legalización ...Santos sostiene que la liberación de los dos soldados "da fortaleza" al diálogo de paz

25/Nov/2014 19:31:53

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha defendido este martes que la liberación de los dos soldados secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionar...Arrojan a la calle cadáveres de enfermos de ébola como protesta en Kenema

25/Nov/2014 17:04:27

Funcionarios del servicio de entierros de la ciudad de Kenema, en Sierra Leona, han arrojado a la calle cadáveres de enfermos de ébola como protesta por el re...El Papa, sobre el caso de presuntos abusos en Granada: "La verdad es la verdad y no debemos esconderla"

25/Nov/2014 17:03:38

El Papa Francisco ha señalado que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse" en relación al caso de presuntos abusos en la diócesis de Granada, por el q...Programa económico de Podemos, qué se sabe hasta ahora

25/Nov/2014 16:12:39

Desde que Podemos consiguiera cinco eurodiputados en las pasadas Elecciones Europeas, el partido liderado por Pablo Iglesias ha sido una constante en los medio...Iglesias: Pedro Sánchez rechazó presentar "juntos" una moción de censura contra Juncker

25/Nov/2014 15:40:57

El secretario general y eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, ha desvelado hoy que, hace dos semanas, solicitó el apoyo de la delegación del PSOE en la Eur...Rajoy, sobre la querella contra Mas: "Yo no di ninguna instrucción a la Fiscalía, actuó con independencia"

25/Nov/2014 15:22:48

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este martes a CiU que no ha dado "ninguna instrucción" a la Fiscalía para que presente una querella co...Las FARC liberan a los dos soldados y anuncian la próxima entrega de los otros tres rehenes

25/Nov/2014 15:08:44

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han entregado este martes por la mañana al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los soldados c...El sobrecoste en el contrato de basuras se aprobó al margen de la negociación sindical, según un testigo

25/Nov/2014 14:56:30

El sobrecoste de 11,4 millones de euros que se incorporó al contrato de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Toledo adjudicó en 2007 a la empresa Sufi, ...Presentan otra denuncia por el caso de los curas acusados de abusos

25/Nov/2014 14:03:36

Una persona ha presentado en la tarde de este lunes una nueva denuncia por el caso de los sacerdotes acusados de abusos sexuales ante el juzgado que se encontra...Hallan sin vida al fiscal jefe de Lugo

25/Nov/2014 13:23:40

El fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, ha sido hallado sin vida en la mañana de este martes en su domicilio ubicado en el municipio de A Coruña.Sánchez niega que proponga revisar el 135 por el auge de Podemos: "Para ocupar el espacio del PSOE hay que ser el PSOE"

25/Nov/2014 13:18:36

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha negado este martes que su propuesta para revisar el artículo 135 de la Constitución tenga que ver con el au...Linde niega un "vaciamiento" de funciones del Banco de España

25/Nov/2014 13:05:04

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha negado un "vaciamiento" de funciones del Banco de España con la puesta en marcha del Mecanismo Único...Stop a los excesos navideños

25/Nov/2014 13:00:45

Las cenas alrededor de la mesa tienen un gran protagonismo durante las fiestas navideñas. Sin embargo, éstas pueden transformarse en pesadilla si no nos medim...Hallan los cadáveres de las dos dominicanas de Vallecas desaparecidas

25/Nov/2014 12:47:30

La Policía Nacional ha encontrado finalmente este martes los cadáveres de una mujer de 32 años y de su hija de 9 años desaparecidas en verano en un pozo del...